Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

mlha uvnitř vzduchové hmoty
mlha vznikající mimo oblasti atmosférických front. Patří k ní např. mlha radiační, advekční a svahová. Viz též klasifikace mlh Willettova, mlha frontální.
angl: airmass fog slov: hmla vo vnútri vzduchovej hmoty rus: внутримассовый туман něm: Luftmassennebel m  1993-a3
podpořila:
spolupracují: