Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

anemometrie
zast. označení pro obor zabývající se měřením charakteristik větru a jeho metodikou. Viz též měření větru.
Termín se skládá z řec. άνεμος [anemos] „vítr“ a -μετρία [-metria] „měření“.
angl: anemometry slov: anemometria něm: Anemometrie f fr: anémométrie f rus: анемометрия  1993-a1
podpořila:
spolupracují: