Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

anemometrie
zast. označení pro obor zabývající se měřením charakteristik větru a jeho metodikou. Viz též měření větru.
angl: anemometry slov: anemometria něm: Anemometrie f rus: анемометрия fr: anémométrie f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: