Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

cumulus „industrialis“
starší, v současnosti jen zřídka užívané označení pro tzv. průmyslový oblak.
slov: cumulus „industrialis; fr: Cumulus homogenitus m; rus: индустриальные облака  1993-a3
podpořila:
spolupracují: