Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

mlha říční
angl: river fog; slov: riečna hmla; něm: Flussnebel m; rus: туман на реках  1993-a3
podpořila:
spolupracují: