Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

přísluní
syn. perihelium.
angl: perihelion; slov: príslnie; něm: Perihel n; rus: перигелий  2019
podpořila:
spolupracují: