Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

sledy kondenzační
nevh. označení, viz pruh kondenzační, pás kondenzační.
slov: kondenzačné stopy; něm: Kondensstreifen m; rus: конденсационные следы  1993-a3
podpořila:
spolupracují: