Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

bilancometr
přístroj pro měření rozdílu celkového záření (0,3 až 100 μm) dopadajícího na horní a spodní stranu vodorovného čidla z prostorového úhlu 2π. Čidlo je nejčastěji tvořeno dvojicí tenkých černých kovových destiček, vzájemně propojených diferenční termobaterií, která měří rozdíl teplot obou destiček. Tento rozdíl je úměrný radiační bilanci záření. Použitý indikátor napětí musí mít posunutou nulu, aby bylo možné měřit kladná i záporná napětí termočlánku. Bilancometry v trvalém provozu mají chráněna čidla tenkými (0,1 mm) polyetylenovými polokoulemi známými jako lupolen-H.
angl: net pyrradiometer, radiation balance meter slov: bilancometer něm: Strahlungsbilanzmesser m, Pyrradiometer n rus: балансомер, сумарный пиранометр fr: bilan mètre m, pyrradiomètre m  1993-a1
podpořila:
spolupracují: