Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

duha vedlejší
syn. duha sekundární – méně jasná duha, objevující se současně s hlavní duhou, téměř dvojnásobně široká, s červenou barvou na vnitřní straně (úhlový poloměr oblouku asi 50°) a fialovou barvou na vnější straně (úhlový poloměr oblouku asi 54°). Vzniká následkem lomu a dvojnásobného vnitřního odrazu světla na dešťových kapkách.
slov: vedľajšia dúha něm: Nebenregenbogen m fr: arc secondaire m rus: вторичная радуга  1993-a1
podpořila:
spolupracují: