Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

inverze teploty vzduchu frontální
inverze teploty vzduchu spojená s frontální plochou, nad níž je teplota vzduchu vyšší než pod ní. Nejčastěji je pozorována na teplých frontách, avšak může se vyskytnout i na ostatních druzích atmosférických front. Vzhledem ke skutečnosti, že při přechodu front dochází k výměně vzduchových hmot a v oblasti front bývá zesílené proudění vzduchu, nepředstavují tyto teplotní inverze zpravidla problémy z hlediska ochrany čistoty ovzduší.
angl: frontal inversion; slov: frontálna inverzia teploty vzduchu; něm: frontale Inversion f; rus: фронтальная инверсия  1993-a3
podpořila:
spolupracují: