Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

rozptyl elektromagnetického vlnění v atmosféře
angl: scattering of electromagnetic waves in atmosphere; slov: rozptyl elektromagnetického vlnenia v atmosfére; něm: Streuung von elektromagnetischen Wellen in der Atmosphäre f; rus: рассеяние электромагнитных волн в атмосфере  1993-a3
podpořila:
spolupracují: