Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

izobary orografické
zvláštní tvar izobar zakreslených na mapách v oblastech výrazných horských překážek. Protože horská pásma brzdí postup tlakových útvarů a vzduchových hmot a oddělují teplé a studené vzduchové hmoty, bývají často po obou stranách pohoří dosti rozdílné hodnoty tlaku vzduchu. Tento efekt mohou zvětšovati různé teploty vzduchu používané při redukci tlaku vzduchu. Orografické izobary se na synoptických mapách někdy zakreslují jako vlnovkové čáry.
angl: orographic isobars slov: orografické izobary rus: орографические изобары něm: orographische Isobaren f/pl  1993-a1
podpořila:
spolupracují: