Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

delta frontální zóny
oblast frontální zóny, v níž dochází k difluenci (rozbíhání) izohyps absolutní topografie, a tím i k dynamickému poklesu tlaku vzduchu, zejména v nižších hladinách atmosféry. Viz též pole deformační (výškové), vchod frontální zóny.
angl: delta region, exit region slov: delta frontálnej zóny něm: Delta der Frontalzone n fr: région de sortie f rus: дельта фронтальной зоны, область выхода, область дельты  1993-a1
podpořila:
spolupracují: