Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

konvekce vyvýšená
konvekce, která začíná ve vrstvě vzduchu nad stabilně zvrstvenou přízemní vrstvou atmosféry. Taková konvekce může způsobit silnou konvektivní bouři i v místech, kde charakteristiky konv. prostředí, vztažené k přízemní vrstvě atmosféry, vznik konvektivních bouří nenaznačují (např. nulová hodnota SBCAPE, tedy CAPE vzduchové částice u zemského povrchu).
angl: elevated convection  2020
podpořila:
spolupracují: