Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

diference psychrometrická
angl: psychrometric difference, wet-bulb depression; slov: psychrometrická diferencia; něm: Psychrometerdifferenz f; fr: différence entre la température humide de l'air et sa température sèche f, différence entre la concentration sèche et humide f; rus: психрометрическая разность, косохлёст  1993-a2
podpořila:
spolupracují: