Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

jugovina
syn. jugo.
slov: jugovina; rus: юго  1993-a1
podpořila:
spolupracují: