Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

anemometr lopatkový
anemometr využívající k měření rychlosti větru úhlovou rychlost lopatkového kola, které se vlivem proudícího vzduchu otáčí kolem horiz. nebo vert. osy. Výhodou lopatkového anemometru je poněkud větší citlivost než u miskových systémů. V současné meteorologické praxi jsou přístroje založené na tomto principu používány méně často než anemometry miskové či ultrasonické.
angl: air meter, Byram anemometer slov: lopatkový anemometer něm: Flügelradanemometer n, Anemometer nach Byram n fr: anémomètre à moulinet m, anémomètre de Byram m rus: анемометр Байрама, мельничный анемометр  1993-a3
podpořila:
spolupracují: