Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

bulletin meteorologických zpráv
soubor měřených, pozorovaných nebo předpovídaných hodnot meteorologických prvků vhodný pro distribuci v telekomunikační síti. Záhlaví bulletinu tvoří údaj o druhu přenášené informace, o zeměp. poloze, čtyřpísmenné označení centra, které data sestavilo, den a čas, ke kterému se data vztahují nebo kdy byl bulletin vytvořen. Záhlaví bulletinu může být doplněno třípísmenným údajem, který umožňuje identifikaci opravených nebo opožděných dat.
angl: meteorological bulletin slov: bulletin meteorologických správ něm: meteorologisches Bulletin m fr: bulletin météorologique m rus: метеорологический бюллетень  1993-a3
podpořila:
spolupracují: