Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

evoluce klimatu
angl: evolution of climate; slov: evolúcia klímy; rus: эволюция климата  2019
podpořila:
spolupracují: