Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

izopleta
1. syn. izolinie;
2. v klimatologii obvykle izolinie, vyjadřující závislost jedné proměnné na dvou nezávisle proměnných, znázorněné v pravoúhlé souřadnicové soustavě, přičemž zpravidla alespoň jedna z nezávisle proměnných nemá geometrický charakter. Příkladem je izopleta změn půdních teplot s hloubkou a časem neboli termoizopleta nebo izopleta změn intenzity slunečního záření v určitém místě v závislosti na denní a roč. době.
angl: isopleth slov: izopléta rus: изоплета něm: Isoplethe f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: