Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pás spirální
angl: spiral band; slov: špirálový pás; rus: спиральная полоса  2014
podpořila:
spolupracují: