Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

spad prachu
syn. spad prašný – hmotnost prachu, který se usadí na jednotku plochy za jednotku času. Nejčastěji se udává v t.km–2.rok–1. Velikost spadu prachu je v rozhodující míře určena velkými částicemi s velkými pádovými rychlostmi, tedy s krátkou dobou výskytu v ovzduší. Spad prachu má proto význam spíše jako ukazatel komfortu pro účely zdravotnictví a hygieny ovzduší než jako kritérium znečištění ovzduší.
angl: dust fall slov: spád prachu něm: Staubausfall m, Staubniederschlag m rus: выпадение пыли  1993-a2
podpořila:
spolupracují: