Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

gradient barometrický
zast. označení pro tlakový gradient, zavedené angl. fyzikem T. Stevensonem v roce 1868.
slov: barometrický gradient; fr: gradient de pression m; rus: барометрический градиент  1993-a1
podpořila:
spolupracují: