Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

gradient barometrický
zast. označení pro tlakový gradient, zavedené angl. fyzikem T. Stevensonem v roce 1868.
slov: barometrický gradient fr: gradient de pression m rus: барометрический градиент  1993-a1
podpořila:
spolupracují: