Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

hranice atmosféry horní
neurčitý pojem; klademe ji do výšky, nad kterou už z daného hlediska nemusíme uvažovat vliv atmosféry. Např. v aktinometrii zpravidla znamená hladinu (výšku), nad níž z energetického hlediska lze zanedbat vliv ovzduší na sluneční záření, např. při určování solární konstanty, z hlediska vlivu na rozptyl a absorpci záření apod. Tyto podmínky bývají v dostatečné míře splněny již v mezosféře a nad ní.
angl: outer limits of the atmosphere, upper boundary of the atmosphere slov: horná hranica atmosféry rus: верхняя граница атмосферы něm: Obergrenze der Atmosphäre f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: