Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

faktor klimatický radiační
klimatický faktor působící prostřednictvím určité složky radiační bilance. Základním radiačním klimatickým faktorem je sluneční záření dopadající na horní hranici atmosféry, k němuž se připojují i další astronomické klimatické faktory, které ho ovlivňují. Ostatní toky zářivé energie, podmíněné transformací slun. záření v atmosféře a na zemském povrchu, jako je záření přímé, rozptýlené, odražené, vyzařování zemského povrchu a atmosféry, jsou ovlivněny geografickými klimatickými faktory, především zeměp. šířkou, nadm. výškou a vlastnostmi aktivního povrchu.
angl: radiative climatic factor slov: radiačný klimatický faktor něm: Strahlung-Klimafaktor m fr: facteur planétaire (m) rus: радиационный климатический фактор  1993-b3
podpořila:
spolupracují: