Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

typ synoptický
typ celkové povětrnostní situace, využívaný při synopticko–klimatologických studiích a v předpovědní službě. Vyjadřuje generalizované rozložení tlaku vzduchu, vzduchových hmot a proudění vzduchu v konkrétní geogr. oblasti, které podmiňuje charakteristické počasí v závislosti na roč. době. Klasifikace synoptického typu se provádí podle cíle, kterému má sloužit, podle polohy a velikosti sledovaného území, délky zpracovávaného období apod. Viz též typizace povětrnostních situací.
angl: synoptic type slov: synoptický typ něm: synoptische Lage f rus: синоптический тип  1993-a1
podpořila:
spolupracují: