Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

index lomu světla ve vzduchu
index lomu elmag. vlnění pro oblast viditelného záření, tj. záření o vlnových délkách přibližně 0,4 až 0,7 μm. Viz též šíření elektromagnetického záření v atmosféře.
angl: refractive index in the atmosphere slov: index lomu svetla vo vzduchu něm: Refraktionsindex der Atmosphäre m, Brechungsindex der Atmospäre m rus: показатель преломления в атмосфере  1993-a2
podpořila:
spolupracují: