Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

konvekce volná
konvekce, která se vyvíjí vlivem archimédovských vztlakových sil. V aerologické a synoptické praxi se touto konvekcí obvykle rozumí konvekce nad hladinou volné konvekce ve vrstvě existence CAPE. Viz též vertikální instabilita atmosféry, křivka stavová.
angl: free convection slov: voľná konvekcia něm: freie Konvektion f rus: свободная конвекция  1993-a3
podpořila:
spolupracují: