Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

paprsky kosmické
angl: cosmic rays slov: kozmické lúče něm: kosmische Strahlen m, kosmische Strahlen m rus: космические лучи  1993-a1
podpořila:
spolupracují: