Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

paprsky kosmické
angl: cosmic rays; slov: kozmické lúče; něm: kosmische Strahlen m, kosmische Strahlen m; rus: космические лучи  1993-a1
podpořila:
spolupracují: