Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

cyklona nízká
syn. cyklona přízemní – cyklona vyskytující se pouze ve spodní části troposféry, tj. zhruba do hladiny 700 hPa. Nízká cyklona je cyklonou termickou, nebo cyklonou frontální v počátečním stadiu vývoje.
angl: low-level cyclone, low-level depression slov: nízka cyklóna něm: flache Zyklone f fr: dépression de bas niveau f, cyclone de bas niveau m rus: муссонный циклон  1993-a2
podpořila:
spolupracují: