Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

cyklona nízká
syn. cyklona přízemní – cyklona vyskytující se pouze ve spodní části troposféry, tj. zhruba do hladiny 700 hPa. Nízká cyklona je cyklonou termickou, nebo cyklonou frontální v počátečním stadiu vývoje.
angl: low-level cyclone, low-level depression; slov: nízka cyklóna; něm: flache Zyklone f; fr: dépression de bas niveau f, cyclone de bas niveau m; rus: муссонный циклон  1993-a2
podpořila:
spolupracují: