Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

režim klimatický
souhrnné označení vlastností klimatu charakterizujících jeho dynamiku, tj. denní a roč. chod jednotlivých meteorologických (klimatických) prvků, charakteristický průběh počasí, intersekvenční proměnlivost meteorologických prvků apod.
angl: climatic regime slov: klimatický režim rus: режим климата něm: Klimaregime n  1993-a1
podpořila:
spolupracují: