Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

režim klimatický
souhrnné označení vlastností klimatu charakterizujících jeho dynamiku, tj. denní a roč. chod jednotlivých meteorologických (klimatických) prvků, charakteristický průběh počasí, intersekvenční proměnlivost meteorologických prvků apod.
angl: climatic regime; slov: klimatický režim; něm: Klimaregime n; rus: режим климата  1993-a1
podpořila:
spolupracují: