Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

koeficient zeslabení
angl: extinction coefficient slov: koeficient zoslabenia něm: Extinktionskoeffizient m rus: коеффициент екстинции, коэффициент ослабления  1993-a1
podpořila:
spolupracují: