Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

systém klimatický
část geosféry, která se podílí na procesu geneze klimatu. Zahrnuje atmosféru Země, dále hydrosféru, kryosféru, biosféru a svrchní část litosféry, resp. pedosféry. Jednotlivé složky jsou vzájemně intenzivně provázány, neboť zde v nejrůznějších časových a prostorových měřítkách neustále probíhají fyz., chem. a biologické procesy umožňující výměnu energie, příp. látek (např. záření, vítr, hydrologický cyklus). Zvlášť intenzivní jsou interakce atmosféry a oceánu. Ze statist. souboru stavů klimatického systému je odvozeno klima. Viz též model klimatologický, signál klimatický.
angl: complete climate system, coupled climate system slov: klimatický systém rus: единая климатическая система něm: vollständiges Klimasystem n, gekoppeltes Klimasystem n  1993-b3
podpořila:
spolupracují: