Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

konstanta von Kármánova
jedna z význačných aerodyn. veličin. Nemá fyz. rozměr a její hodnota je blízká 0,4. Vystupuje jako konstanta úměrnosti κ ve vztahu pro směšovací délku l turbulentních elementů
l=κ.(z+z0),
kde z značí výšku nad zemským povrchem a z0 parametr drsnosti zemského povrchu. V met. aplikacích se vyskytuje ve vztazích vyjadřujících vert. průběh rychlosti proudění v přízemní vrstvě atmosféry. Viz též měřítko atmosférických vírů.
angl: Karman constant slov: von Kármánova konštanta něm: Kármán-Konstante f rus: постоянная Кармана  1993-a3
podpořila:
spolupracují: