Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

intenzita deště
angl: rainfall intensity, rate of rainfall; slov: intenzita dažďa; něm: Regenintensität f, Regenrate f; rus: интенсивность дождя  1993-a1
podpořila:
spolupracují: