Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

tlakoměr normální
syn. normál barometrický – rtuťový tlakoměr, jehož přístr. oprava je známa s vysokou přesností. Dříve byl používán k národnímu nebo mezin. srovnávání (standardizaci) tlakoměrů. Viz též tlakoměr kontrolní, tlakoměr absolutní standardní.
angl: normal barometer slov: normálny tlakomer rus: нормальный барометр  1993-a3
podpořila:
spolupracují: