Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

mrazoměr půdní
syn. kryometr, kryopedometr – přístroj na měření promrzání půdy. V současnosti jsou k tomuto účelu používány elektronické přístroje využívající specifických vlastností vody při změně skupenství (změny vodivosti).
Klasický půdní mrazoměr používaný v Česku byl tvořen hadičkou s pěnovou náplní nasycenou destilovanou vodou, která se zasouvala do novodurové trubky trvale zapuštěné v zemi; hadička měla na svém povrchu centimetrové měřítko s nulou v úrovni zemského povrchu. Po vytažení hadičky ze země se délka zmrzlého vodního sloupce určila hmatem. Viz též kryograf.
angl: cryopedometer slov: pôdny mrazomer rus: криопедометр, мерзлотомер něm: Kryopedometer n, Bodenfrosttiefenmesser m  1993-a3
podpořila:
spolupracují: