Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

návětří
svah spolu s předpolím orografické překážky, orientovaný proti směru proudění, v klimatologickém smyslu proti směru převládajícího větru, kde se již projevuje návětrný efekt. Návětří se vyznačuje především větší oblačností a většími úhrny srážek než závětří.
angl: windward side; slov: návetrie, náveterná strana; něm: Luv f; rus: наветренная сторона  1993-a3
podpořila:
spolupracují: