Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

izoombra
čára spojující místa se stejnou intenzitou výparu. Viz též izoatma.
angl: isoombre; slov: izoombra; něm: Isoombre f; rus: изоомбра  1993-a1
podpořila:
spolupracují: