Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

osa roztažení (dilatace)
čára ve výškovém deformačním poli, podél níž dochází ke konfluenci proudění. Čím izotermy svírají s osou roztažení větší úhel (max. 90°), tím vznikají ve směru osy roztažení lepší podmínky pro frontolýzu. Osa roztažení je kolmá k ose stlačení.
angl: axis of dilatation, axis of stretching slov: os roztiahnutia něm: Dehnungsachse f rus: ось растяжения  1993-a3
podpořila:
spolupracují: