Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

popel vulkanický
(VA) – pevné částice vyvržené do atmosféry při vulkanické erupci, které mohou významně ovlivnit letecký provoz. Vulkanický popel patří mezi primární aerosoly. Viz též centrum poradenské pro vulkanický popel.
angl: volcanic ash; slov: vulkanický popol; něm: vulkanische Asche f; rus: вулкани́ческий пе́пел  2018
podpořila:
spolupracují: