Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

tuba
(tub) – jedna ze zvláštností oblaku podle mezinárodní morfologické klasifikace oblaků. Je definována jako oblačný sloup nebo obrácený oblačný kužel (nálevka) vycházející ze základny oblaku. Je příznakem kondenzace vodní páry v silném víru (tornádu nebo jiné trombě). Vyskytuje se u druhu cumulonimbus, velmi zřídka i u druhu cumulus.
angl: tuba slov: tuba něm: tuba, Wolkenrüssel m rus: хобот  1993-a3
podpořila:
spolupracují: