Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

tuba
(tub) – jedna ze zvláštností oblaku podle mezinárodní morfologické klasifikace oblaků. Je definována jako oblačný sloup nebo obrácený oblačný kužel (nálevka) vycházející ze základny oblaku. Je příznakem kondenzace vodní páry v silném víru (tornádu nebo jiné trombě). Vyskytuje se u druhu cumulonimbus, velmi zřídka i u druhu cumulus.
Termín pochází z lat. tuba „trubka“ (slovo je příbuzné s lat. tubus „roura, trubice“).
angl: tuba; slov: tuba; něm: tuba, Wolkenrüssel m; rus: хобот  1993-a3
podpořila:
spolupracují: