Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

zákal písečný
označení pro zákal vytvářený jemnými písečnými částicemi v ovzduší po předchozí písečné bouři. Vzhledem k současné přítomnosti prachových částic se v met. literatuře zahrnuje pod termín prachový zákal.
angl: sand haze; slov: pieskový zákal; něm: Sanddunst m; rus: песчаная мгла  1993-a3
podpořila:
spolupracují: