Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

objem měrný
objem jednotky hmotnosti látky. Udává se v m3.kg–1 a je převrácenou hodnotou hustoty látky. V meteorologii se setkáváme zejména s měrným objemem vzduchu.
angl: specific volume slov: merný objem něm: spezifisches Volumen n rus: удельный объем  1993-a3
podpořila:
spolupracují: