Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

objem měrný
objem látky o jednotkové hmotnosti. Udává se v m3.kg–1 a je převrácenou hodnotou hustoty látky. V meteorologii se setkáváme zejména s měrným objemem vzduchu jakožto převrácenou hodnotou hustoty vzduchu. Viz též plocha izosterická.
angl: specific volume; slov: merný objem; něm: spezifisches Volumen n; rus: удельный объем  1993-a3
podpořila:
spolupracují: