Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

teplota charakteristická
angl: characteristic temperature; slov: charakteristická teplota; něm: charakteristische Temperatur f; rus: характеристическая температура  1993-a1
podpořila:
spolupracují: