Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

teplota charakteristická
angl: characteristic temperature slov: charakteristická teplota rus: характеристическая температура  1993-a1
podpořila:
spolupracují: