Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

oteplování dynamické
vžité označení pro adiabatické oteplování určité hladiny nebo vrstvy atmosféry vlivem vertikálních pohybů vzduchu, zpravidla sestupnýchanticyklonách a v závětří horských hřebenů. Mechanismus dynamického oteplování lze vysvětlit adiabatickým oteplováním sestupujícího vzduchu při stabilním teplotním zvrstvení atmosféry. Viz též rovnice tendence relativní topografie, děj adiabatický, subsidence vzduchu.
angl: dynamic warming slov: dynamické otepľovanie něm: dynamische Erwärmung f rus: динамическое нагревание  1993-a3
podpořila:
spolupracují: