Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

klima subekvatoriální
syn. klima rovníkových monzunů – v Alisovově klasifikaci klimatu přechodné klimatické pásmo, kde v letní polovině roku převládá ekvatoriální vzduch, v zimní polovině roku pak vzduch tropický. V Köppenově klasifikaci klimatu mu přibližně odpovídá tropické monzunové klima a klima savany. Méně vhodné označení klima rovníkových monzunů vychází ze širšího pojetí termínu tropický monzun.
angl: equatorial climate slov: subekvatoriálna klíma rus: субэкваториальный климат  1993-b3
podpořila:
spolupracují: