Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

parametr Reynoldsův
angl: Reynolds parameter; slov: Reynoldsov parameter; něm: Reynolds-Parameter m, Reynolds-Parameter m; rus: параметр Рейнольдса  1993-a1
podpořila:
spolupracují: