Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

parametr Reynoldsův
angl: Reynolds parameter slov: Reynoldsov parameter něm: Reynolds-Parameter m, Reynolds-Parameter m rus: параметр Рейнольдса  1993-a1
podpořila:
spolupracují: