Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

led houbovitý
ledová struktura, která je tvořena ledem obsahujícím vzduchové bubliny zčásti nebo úplně zaplněné kapalnou vodou. Existence houbovitého ledu byla prokázána laboratorně, někteří autoři připouštějí existenci této struktury i v přirozených kroupách.
angl: spongy ice slov: hubovitý ľad rus: губчатая структура льда  2014
podpořila:
spolupracují: