Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

led houbovitý
ledová struktura krup, která obsahuje vzduchové bubliny zčásti nebo úplně zaplněné kapalnou vodou. Existence houbovitého ledu byla prokázána laboratorně i ve vrstevnaté struktuře přirozených velkých krup, Viz mez Schumanova-Ludlamova.
angl: spongy ice; slov: hubovitý ľad; rus: губчатая структура льда  2014
podpořila:
spolupracují: