Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

deprese orografická
syn. deprese závětrná – v meteorologii a klimatologii se tímto termínem označuje tlaková deprese, která vzniká při proudění přes horskou překážku v závětří této překážky. Viz též brázda nízkého tlaku vzduchu dynamická.
angl: orographic depression slov: orografická depresia něm: orographisches Tief n fr: dépression orographique f rus: орографическая депрессия  1993-a3
podpořila:
spolupracují: