Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

podmínky povětrnostní
charakteristika průběhu počasí během několika dní, měsíců, výjimečně i delších období, zvolených s ohledem na některé z činností člověka. Hodnotí se např. povětrnostní podmínky uplynulé zimy z energ. hlediska, povětrnostní podmínky zimní sezony z hlediska náročnosti zimní údržby komunikací, povětrnostní podmínky provozu letiště za minulý měsíc apod. Viz též povětrnost, podmínky klimatické.
angl: weather conditions slov: poveternostné podmienky něm: Wetterbedingungen f/pl rus: метеорологические условия  1993-a3
podpořila:
spolupracují: